Ενδοδοντικές συσκευές

1. X-Smart®Plus

Μοτέρ Ενδοδοντίας συνεχούς και παλινδρομικής περιστροφής


2. ProPex Pixi™

Μικρός και αξιόπιστος εντοπιστής ακρορριζίου


3. Gutta-Smart™

Σύστημα κάθετης συμπύκνωσης και έγχυσης θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας

Βελτιστοποιήστε την έμφραξη με την πλήρη, ασύρματη λύση

άνετο στη χρήση  για ελευθερία κινήσεων.